Integrale projectbeheersing voor een specifiek project

Densi Consulting zet de projectbeheersing op die past bij de complexiteit van het project en die aansluit op uw kwaliteitsmanagementsysteem en/of projectmanagementmethodiek. Densi Consulting kan een compleet team leveren of de projectbeheersing samen met uw specialisten opzetten op het gebied van:

Wat is projectbeheersing? Projectbeheersing gaat over voorspelbaarheid. Waar werken de verschillende projectteams volgende week aan? Hoeveel uren zijn daarvoor beschikbaar? Wat is de doorlooptijd en aan welke kwaliteitseisen moet het resultaat voldoen? Wat is de haalbaarheid van die belangrijke mijlpaal en welke bedreigingen staan er in de weg om deze te halen? Wat doet het project om deze bedreigingen te voorkomen en wat als er toch één optreedt? Wat betekent dit voor de planning en het budget? Hoe voorkom je dat het project op tijd is opgeleverd maar de klant ontevreden is over het eindresultaat? Hoe borg je dat alle wijzigingen traceerbaar zijn verwerkt? En hoe voorkom je dat de kwaliteit goed is, maar er geen overdracht kan plaatsvinden omdat de documentatie tekortschiet? Op al deze vragen geeft een goede projectbeheersing antwoord.

Belangrijk voor een succesvolle projectbeheersing is een integrale aanpak. Dit omdat de aspecten van projectbeheersing veelal communicerende vaten zijn. Zo heeft uitloop van uw project meestal financiële gevolgen en doet het iets met het risicoprofiel. Een wijziging heeft gevolgen voor uw configuratie of kwaliteitseisen, meestal ook voor planning en budget en mogelijk ook voor reeds vrijgegeven documenten. Een wijziging van het risicoprofiel heeft impact op de (probabilistische) planning en de financiële prognose. Het is dus belangrijk deze disciplines goed op elkaar te laten aansluiten.

Daarnaast moet projectbeheersing het project ondersteunen en niet andersom. Goede projectbeheersing levert adequate stuurinformatie, waarmee de projectmanager corrigerende maatregelen kan nemen. Het voegt weinig toe als de projectmanager naar een uitdraai van de planning kijkt en allemaal achterstanden ziet, terwijl het onduidelijk is of en in welke mate dit het kritieke pad raakt en waar de meeste managementaandacht naartoe moet.

Projectbeheersing

Ondanks de grote toegevoegde waarde van een goede projectbeheersing is het van belang dat zij niet verwordt tot een bureaucratisch geheel. Het is dus zaak te zoeken naar de juiste balans tussen beheersing en werkbaarheid. Hoewel het vanuit het perspectief van kostenbeheersing handig is om precies na te kunnen gaan waar ieder uur van iedere medewerker aan is besteed, komt het het project niet ten goede als alle medewerkers iedere week een half uur bezig zijn om hun uren te verantwoorden.

Pin It on Pinterest