Integrale Projectbeheersing voor een portfolio

Projectbeheersing voor een portfolio –dus binnen een lijnorganisatie- gaat uiteraard over dezelfde zaken als die binnen een project, maar kent een aantal extra aspecten. Als een organisatie jaarlijks tientallen projecten initieert, is het bijvoorbeeld van belang om bij een investeringsbeslissing uit te gaan van een kostenraming die dezelfde bandbreedte en nauwkeurigheid hanteert. Ook het monitoren van projecten in het portfolio op voortgang, kosten, rendement en risicoprofiel maakt het noodzakelijk om dezelfde criteria te hanteren. Densi Consulting helpt uw organisatie met het optimaliseren van specifieke beheersprocessen of met het inrichten van een Project Management Office/Project Support Office dat past bij de behoefte en kaders van de heersende bedrijfsprocessen en projectmanagementmethodiek. Een PMO/PSO levert diensten aan de lijnorganisatie en aan de individuele projecten. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Diensten PMO aan de lijnorganisatie/het management:

  • Dashboard projectportfolio;
  • Kostenraming investeringsbeslissing;
  • Kasstroomprognoses;
  • Project Health Checks.

Diensten PMO aan projecten:

Pin It on Pinterest